Eerst diende deze ruimte als bibliotheek van het Ministerie van Justitie. Tijdens de verhuizing van het ministerie in 1978 werden de boekenplanken leeggehaald. De kast is nu grotendeels gevuld met Handelingen: verslagen van alles wat er in de Eerste en Tweede Kamer gezegd wordt. De Bibliotheek wordt daarom ook wel ‘Handelingenkamer’ genoemd. Tegenwoordig worden de Handelingen gepubliceerd op internet en op een andere manier bewaard. De kastruimte die in de Bibliotheek over was, is opgevuld met boeken uit de ramsj. Eén plank is bewust leeg gelaten, namelijk die waar de Handelingen uit de jaren ‘40-‘45 hadden moeten staan. Het lege schap herinnert aan het feit dat het Nederlandse parlement tijdens de bezettingsjaren niet bijeenkwam. Formeel bleef het parlement tijdens deze periode bestaan, maar het had geen enkele invloed en tijdens de oorlog zijn verschillende Kamerleden werden opgepakt.