Weinig in de Balzaal herinnert aan het feit dat de Tweede Kamer er tot 1992 zitting had op de bekende groene bankjes. Dat gebruik gaat ver terug: al in 1796 kwam hier het parlement van de Bataafse Republiek in Nationale Vergadering bijeen.