Hoofdrolspelers

Deze sleutelfiguren uit de vaderlandse politieke geschiedenis spelen de hoofdrol in de tv-serie ‘De strijd om het Binnenhof’. Presentator Wouke van Scherrenburg neemt je mee in hun levens, die getekend werden door strijd om de macht en persoonlijke tragiek.

Pieter Jelles Troelstra
Portret

Pieter Jelles Troelstra

troelstra

(1860 – 1930)

De Friese socialist Pieter Jelles Troelstra was advocaat, dichter en journalist. In 1894 was hij medeoprichter van de Sociaal Democratische Arbeiders Partij. Daarmee vertegenwoordigde hij eén van de nieuwe politieke partijen die eind 19e eeuw aan de poort van het Binnenhof bonkten. Troelstra streed voor algemeen kiesrecht. Maar toen dat er in 1919 eindelijk was, waren het de confessionelen die er met de winst vandoor gingen.
Troelstra
De socialistische revolutie die hij wilde kwam er niet en de SDAP belandde een tijd lang in het verdomhoekje. Pas in 1939, jaren na Troelstra’s dood, kwam de partij voor het eerst in de regering.